igu i Lena (Català )

Enseñanza de alumnos con dificultades/necesidades
978-84-7869-579-9
CASTELLANO
40
297cm
210cm
FONDO

Les hist.ries queápresentem enáaquests contesáil·l ustrats de laácol·leccióáViatgeáenáGlobus,áperáaánens iánenes aápartirádels 10áanys,áestanápensadesánoánomés peráaáquèáelsájovesálectorsádeixinávolarálaáimaginacióáiávisquináapass ionantsáhist.riesásinóáperáaáquè,áenáaquests viatges, puguináomplirálesásevesábutxaques deápensamentsápositius.á\nA l final deácadaáconteáoferimáunáseguitádeápreguntesásobreálaálecturaáp erquèáelsáadultsápuguináinteractuaráambáels nensáiánenes.

á\ nTambiénádisponible enácastellano.

 • igu y Lena (Castellano)
  igu y Lena (Castellano)
  de Puig Ripoll, Claudia / Guardia I Rubies, Inma
  9788478695782
  CEPE
  Pedido a proveedor

  12,00 €